ตลาดเงินตราต่างประเทศ สามารถทำได้กี่รูปแบบ มีอะไรบ้าง?

NetCut , WIFI Speed control for MacOS X , Android and windows