ภัยเงียบคร่าชีวิตกับมะเร็งท่อน้ำดี

NetCut , WIFI Speed control for MacOS X , Android and windows