น้ำมันหล่อลื่น มีหน้าที่ทำอะไรได้บ้าง?

NetCut , WIFI Speed control for MacOS X , Android and windows